Några anledningar till att historisk skönlitteratur är bra för barn

Människan har i alla tider hittat på historier och berättelser. Först var det muntliga sagor som berättades och som spreds över världen från mun till mun. Därför finns många snarlika berättelser över hela världen, men där detaljerna

Info om världens mest lästa historieböcker

I och med att teknologin blir mer och mer avancerad, så minskar intresset för bibliotek och böcker. Läsningen har minskat mycket de senaste åren, eftersom många hellre lyssnar på ljudböcker, ser på film eller surfar på webben.

Hitta olika historiska samfund

För dig som har intresse av olika kulturer, skrifter och hela mänsklighetens historia, finns det massor av information att finna. Denna information hittar du på olika bibliotek eller via böcker i bokhandeln som du kan köpa. Här

Vilken skrift använde vikingarna

När det handlar om den skrift som vikingarna använde för att förmedla olika budskap så förknippas denna många gånger med hällristningar, vilket är helt felaktigt. Även om det finns många likheter mellan dessa skrifter och att det

Vad gör hällristningar så speciella

Om nu hällristningar ska jämföras med andra historiska skrifter och bildspråk, kommer då genast frågan upp vad det är som gör att hällristningar är så speciella. Egentligen kanske det inte alls är något speciellt med dessa om

Gamla historiska skrifter

Under mänsklighetens lopp har olika folk under olika tider alltid försökt att kommunicera med varandra. Det första sättet som en kommunikation uppkom på var genom bilder ristade eller huggna i sten. Här finns det på många platser

Effektiva redskap förr och nu

Jämför man utvecklingen från förr och hur det ser ut i dagens moderna värld har utveckligen gått framåt med stora kliv. Detta gäller speciellt när det handlar om de verktyg som används för dagligt bruk förr i

Den mänskliga hjärnan under bronsåldern

Om du jämför med den hjärna som mänskligheten idag har och utnyttjar förmågan av, så kan du snabbt se att utvecklingen på detta plan har gått mycket framåt sedan bronsåldern. Nu är det väl kanske ganska så

Tiderna då det användes olika material

För att gå igenom de olika tiderna som har funnits i människans utveckling, så indelas dessa i tre olika mycket stora eror. Den första av dessa är stenåldern som sedan övertogs av järnåldern, samt den sista som

Människans olika faser i utvecklingen

Från tidens begynnelse tills dagens datum så har människan gått igenom olika faser i utvecklingen. Här kan det då gås tillbaka så långt som till de dagar då det fanns något som idag beskrivs som neandertalare, vilket