Den mänskliga hjärnan under bronsåldern

Bronze AgeOm du jämför med den hjärna som mänskligheten idag har och utnyttjar förmågan av, så kan du snabbt se att utvecklingen på detta plan har gått mycket framåt sedan bronsåldern. Nu är det väl kanske ganska så logiskt med den stora utveckling av samhället som skett sedan dess, och kanske var det faktiskt så att hjärnan egentligen inte har utvecklats utan det har istället kommit olika former av kunskap och medvetande som gör att det numera går att utnyttja en större kapacitet av den. Hur som helst så talar Dianetik för att mänskligheten bara använder 10 procent av hjärnans totala kapacitet i vilket fall. Undrar hur smarta alla skulle vara om den utnyttjades till 100 procent?

Hur som helst så fungerade den mänskliga hjärnan på precis samma sätt under bronsåldern som den gör idag. Det som då var mera instinktiva sätt att arbeta, har idag istället fått regler och lagar att följa. Därmed ser det nu ut som att alla skulle vara mycket smartare. Så är dock inte fallet, utan den mänskliga hjärnan hade precis samma förutsättningar tidigare som den har idag. Detta kanske du förstår om du vänder på det hela och säger att det som tillverkades på bronsåldern idag är det som ligger till grund för mycket av det som tillverkas idag.

Under bronsåldern var det dock fortfarande helt andra förutsättningar i samhället, och hjärnan behövde egentligen inte vara så skarp. Här handlade det fortfarande om att finna mat för dagen, och att skapa de föremål som behövdes i det dagliga livet. Det var dock under bronsåldern som det monetära systemet uppfanns, och det började till och med tillverkas typer av betalningsmedel i brons. Bara detta kan ses som ett av de mest utvecklande och innovativa tankesätten i historien gällande människans liv och leverne. Pengar är något mycket viktigt för alla människor än idag.