Gamla historiska skrifter

Under mänsklighetens lopp har olika folk under olika tider alltid försökt att kommunicera med varandra. Det första sättet som en kommunikation uppkom på var genom bilder ristade eller huggna i sten. Här finns det på många platser världen över bevis på att människor har försökt att förmedla sig på olika sätt genom att rista in hur många det var i familjen, eller att de hade en båt samt mycket mera. Någon gång hade de även tur att fälla ett stort byte, vilket även det blev en ristning på väggen, för att visa andra vad de hade lyckats med eller för att inte glömma det själva.

Old historical writingsEfter detta skapades det olika typer av skrifter. Här finns det hieroglyfer som härstammar från det forna Egypten, och något annat som kallas för hällristningar. Vad som är mycket intressant med hällristningar är att de härstammar från Norden, och att de ligger mycket nära oss nordbor. Något annat som gör dessa mycket intressanta är också att de består av både bild- och skriftspråk. Här blandas detta på ett sätt som skulle vara enkelt att förstå för alla de som tog del av informationen under den tid det begav sig. Idag har fortfarande dagens smarta hjärnor svårt att begripa alla betydelser av dessa tecken och bilder.

I vilket fall kommer du som är intresserad av hällristningar eller andra historiska skrifter och bildspråk, kunna finna detta på olika platser runt om i världen. För dig som vill ta del av det som finns på nära håll är det hällristningar som gäller, och det är inte alls de sämsta då det finns en mycket stor kunskap och mycket fakta om dessa att läsa i olika böcker. Här kommer det också att finnas många som delar ditt intresse, vilket bidrar till att det hela tiden skapas nya kunskaper och ny information gällande detta område.