Människans olika faser i utvecklingen

Från tidens begynnelse tills dagens datum så har människan gått igenom olika faser i utvecklingen. Här kan det då gås tillbaka så långt som till de dagar då det fanns något som idag beskrivs som neandertalare, vilket var den typ av människor som levde för länge sedan. Här talas det då om grottmänniskor och de som då påbörjade det som idag benämns som stenåldern. Efter detta så kallas sedan utvecklingen av människans olika faser för järnåldern och bronsåldern, varvid det som heter homo-sapiens idag är ett ett modernt folk som lever i ett högteknologiskt samhälle. Nu ser det förvisso inte så ut för alla människor i världen medan ett faktum är att människan utvecklats mycket från att vara en grottmänniska.

cavemenIbland är det dock fortfarande de som kallar varandra för grottmänniskor, men detta uttryck är idag något som baseras på att vara dum eller oförstående. Detta är verkligen något som de grottmänniskor som levde för länge sedan inte alls var, så varför uttrycket används kan vara svårt att förstå. I det fallet är det bättre att känna sig hedrad av att bli kallad för grottmänniska, då det var de som satte igång utvecklingen till det moderna samhälle som alla idag lever i.

Något som också var vanligt under dessa tider var att olika skrifter och bildspråk utvecklades. Detta var då naturligtvis för att alla de människor som levde skulle kunna kommunicera med varandra och lämna olika budskap. Nu fanns det förmodligen inte något standardiserat sätt att uttrycka sig i skrift och bild, men än idag har människan svårt att kunna tyda alla de olika ristningar som gjordes för länge sedan. Betyder det att folk idag har svårare att förstå det enkla eller är det helt enkelt så att de förr var smartare än människan är idag? Svaret på den gåtan får aldrig någon verkligen veta.