Några anledningar till att historisk skönlitteratur är bra för barn

Människan har i alla tider hittat på historier och berättelser. Först var det muntliga sagor som berättades och som spreds över världen från mun till mun. Därför finns många snarlika berättelser över hela världen, men där detaljerna har kommit att ändras med åren. När skriftspråket kom började historierna att skrivas ner, och alla de böcker som utges idag bygger på en gammal berättartradition. Historiebruk är ett ämne som behandlar hur allt runtomkring oss används i sitt sammanhang. Genom att känna till en saks ursprung kan vi förstå varför den har varit viktig för våra förfäder, den får en historia. Detta kan användas som inspiration till barnböcker.

Bra historiska böcker för barn

Det liv som vi lever idag grundar sig i hur våra förfäder levde. För att veta och få förståelse om andra människor, länder och seder kan det därför vara bra för barn att läsa historisk skönlitteratur. Maj Bylock är en svensk författare som har skrivit om 1600-talet och hur det var när vallonerna kom till Sverige. Här får barnet följa med in i vikingatiden och hur människorna levde då. En lite nyare historisk roman är en släktsaga på tio delar som skrivits av Solveig Olsson-Hultgren. Berättelsen handlar om tre systrar och som läsare får vi följa dem från slutet av 1800-talet fram till 1960-talet.

Samtala med barnen

Barnen måste få möjlighet att förstå varför någon gjorde eller sa på ett specifikt sätt. Det kanske används ett språk som är helt uteslutet idag eller så förekommer handlingar som dagens barn inte förstår. Därför är det viktigt att förklara för barnen varför karaktärerna sa eller agerade som de gjorde. Att samtala med barnen ger möjlighet inte bara till förståelse, utan även till reflektion över hur vi har det idag och om det är bättre eller sämre. För drygt hundra år sedan var Sverige ett fattigt land och många tvingades emigrera med förhoppningen om ett bättre liv. Att läsa om det ger kunskap och förståelse för andra människor.