Om oss och svunna tider

Inom mänsklighetens historia finns det mycket att behandla. Här handlar det om ett område som gäller allt från begynnelsen till det liv som de flesta av oss idag lever. Naturligtvis går dessa två olika och långt från varandra stående samhällen inte längre att jämföra, men det går idag med dagens teknik och de kunskaper som skaffats finna mycket information om detta på ett enkelt sätt. Detta har skapat ett stort intresse av allt som rör mänsklighetens historia inom alla från sten- järn- och bronsåldern samt de olika skrifter som brukats under dessa tider. Här är det naturligtvis lite olika beroende på vilka olika kulturer som behandlas, men något som inte går att bortse ifrån är att allt detta ingår i mänskligheten stora kulturarv.

Något som intresserar många är de olika faser i utvecklingen som har funnits. I det fallet är det mycket bronsåldern och de mycket kända runskrifterna som gäller för alla de nordbor som forskar inom detta. Nu behöver det inte vara så att du är forskare för att ha detta intresse, utan det kan helt enkelt vara en enkel forskning på privat nivå som du ängar dig åt.

På så sätt kommer denna lilla informativa sida på nätet att fylla en stor funktion. Här kommer du att få generell information om hur utvecklingen gått framåt sedan stenåldern och bronsåldern samt lite information om olika skrifter som använts under livets utveckling i världen. Väljer du att ta del av detta kan du få lite trevlig läsning av de artiklar och texter du hittar här på brin.se.