Tiderna då det användes olika material

För att gå igenom de olika tiderna som har funnits i människans utveckling, så indelas dessa i tre olika mycket stora eror. Den första av dessa är stenåldern som sedan övertogs av järnåldern, samt den sista som kallas för bronsåldern. Naturligtvis kommer den som söker att finna parallella tidsperioder med dessa då det även utvanns och användes andra material. I det stora hela är det dessa tre olika perioder som räknas till människans utveckling ur ett historiskt perspektiv. Inom dessa perioder som även hörs på namnet användes då olika material, från vilka det också än idag hittas kvarlämningar från vilka visas upp på museer för alla som vill se och beundra dessa.

Stone AgePå stenåldern som vara den första stora perioden i människans utveckling brukades alltså sten. Här skapades olika uddar och spetsar, samt flinta-knivar för att kunna användas för att finna sin föda då detta var det primära och stora målet under denna tid. En del säger också att det första hjulet skapades under denna period och då således skulle vara tillverkat i sten. Efter detta kom det en stor revolution med hjälp av järnåldern. Här skapades då förutsättningarna för att tillsammans med eld, skapa mycket mera och effektivare redskap för både hem och jakt.

Nu kom det också in ett mera överlägset sätt att skapa vapen som kunde klara att stå emot olika angrepp från kringliggande stammar. Kanske var det under denna tid som de första krigen skapades på jorden. Hur som helst övertogs denna tid av bronsåldern, vilket då medförde att det även kunde skapas värdefulla föremål. Här tillkom då skapandet av olika smycken samt att de som hade tillgång till stora mängder av råvara alltid blev föremål för banditer och rövare som ville ta över deras tillhåll. Än idag använder de flesta alla dessa material men på ett mycket effektivare sätt.