Vilken skrift använde vikingarna

written using the VikingsNär det handlar om den skrift som vikingarna använde för att förmedla olika budskap så förknippas denna många gånger med hällristningar, vilket är helt felaktigt. Även om det finns många likheter mellan dessa skrifter och att det även finns likvärdiga tecken i både skrifterna som betyder samma sak, så är detta inte alls på något sätt samma typ av skrifter. Här handlar det för det första om att skrifterna användes av olika folkslag och att de användes under olika tidsperioder. Hällristningarna var det som fanns innan runor kom, som är den skrift som brukades av vikingarna under den tid de var verksamma.

Inom vikingarnas skrift har det forskats mycket och här har i stort sett hela alfabetet som användes under den tiden lyckats lösas. Naturligtvis har detta lösts på ett sätt som alla idag tror att de menade, vilket egentligen inte behöver vara med sanningen överensstämmande. Dock får det tros på alla de som forskat och fört denna skrift vidare genom historiens andra skrifter. Den största likheten mellan hällristningar och runor är att de alltid ristades i sten eller trä. Vikingarna använde aldrig papper, vilket var helt naturligt då detta inte fanns eller var vida spritt under denna tidsperiod.

Här var det naturligtvis inte alla som var lärda i det skrivna språket, och många gånger fick de som ville ha en skrift även anlita någon som kunde skapa denna på sten. Många av de texter som finns inom runor, berättar om en persons öde, eller vad som hände denne under den tid han levde. I huvudsak handlar alla runor om män och många av de runor som kan läsas kan idag jämföras med att vara det som används för att hedra de döda, vilket då helt enkelt betyder att det är gravstenar som det för det mesta handlar om inom runskrift.